Corona: Terugkeer naar de reguliere zorg

Beste patiënten,

Het virus is intussen wijd verspreid zodat elke bovenste luchtweginfectie – neusloop, neusverstopping, keelpijn, hoesten, kortademigheid, koorts, spierpijn, hoofdpijn, afwezigheid van geur – als een vermoedelijke corona-infectie wordt beschouwd. Heeft u deze klachten, kom dan vooral niet naar de praktijk maar neem telefonisch contact met ons op. Wij zullen dan beoordelen welke procedure er voor u noodzakelijk is.

Daarnaast vragen we om rekening te houden met volgende bijkomende maatregelen en aanpassingen in het kader van jullie en onze veiligheid:

– Kom als patient alleen op consultatie, of met maximum 1 begeleider indien dit echt niet anders kan (bv bij een minderjarige of mindervalide patiënt). Kom stipt op tijd om zo niet langer dan nodig in de wachtzaal te zitten. In de wachtzaal kan er gemakkelijk 1,5m afstand bewaard worden. We spreiden de consultaties zo goed mogelijk om de wachtzaal zo vrij mogelijk te houden en tijd te hebben om het kabinet te verluchten en te ontsmetten.

– Het dragen van een mondmasker of sjaal is verplicht voor iedereen die de praktijk betreedt. Ook op huisbezoek vragen we dat de patiënt een mondmasker draagt. Uw arts draagt ook steeds een mondmasker.

– Het is verplicht om bij aankomst de handen te onstmetten. Er is ontsmettingsgel beschikbaar aan de balie. Let er op om nadien geen contact meer te maken met oppervlaktes, voorwerpen of met het aangezicht. Ook bij het verlaten van het gebouw is het aangewezen om de handen te ontsmetten. De wachtzaalboekjes en het kinderspeelgoed werden verwijderd om overdracht van viruspartikels op die manier te vermijden.

Meer info vindt u op volgende website:  https://www.info-coronavirus.be/nl/

De bloedafnames via de prikverpleegkundige gaan terug door op dinsdagochtend. Indien u een afspraak hiervoor wenst, kan u bellen naar ons secretariaat.  Deze bloedafnames zijn enkel bestemd voor opvolging en algemene controles. Deze zijn niet bestemd indien u bepaalde klachten heeft, hiervoor dient u eerst een afspraak te maken bij één van de huisartsen.