Globaal Medisch Dossier

Hoe uw globaal medisch dossier (GMD) in orde brengen?

Een klevertje meebrengen van uw mutualiteit volstaat.

Waarom kiezen voor een globaal medisch dossier?

  • Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden
  • U en uw huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van uw gezondheidstoestand
  • Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden
  • Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (bijvoorbeeld bij hospitalisatie)

Bovendien krijgt u een hogere tegemoetkoming van uw ziekenfonds.
Uw eigen bijdragen (= remgeld) worden met 30 % verminderd.

Deze vermindering geldt voor:

  • De raadplegingen bij de huisarts die uw globaal medisch dossier beheert
  • De raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts die uw globaal medisch dossier beheert wanneer u 75 jaar of ouder bent
  • De raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts die uw globaal medisch dossier wanneer u erkend wordt als “chronisch zieke” en dit ongeacht de leeftijd.

Vraag: “Ik heb mijn globaal medisch dossier bij Dr. Ossieur, moet ik bij Dr. Standaert, Dr. Weytens of Dr. Van Nielandt dan meer betalen voor een raadpleging?”

Antwoord: NEEN, we werken met hetzelfde dossier. U hebt ook bij Dr. Standaert, Dr. Van Nielandt en Dr Weytens recht op de 30% vermindering op het remgeld, dus u betaalt hetzelfde bedrag als bij Dr. Ossieur.