Visie

Wij werken samen in een vaste associatie en streven onderlinge samenwerking na, met ruimte voor overleg. Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een centraal dossier, toegankelijk voor alle artsen. Wij bieden u een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aan.

In samenwerking met u streven wij een integrale zorgverlening na, vanuit de overtuiging dat uw welzijn niet alleen bepaald wordt door ziekte, maar ook door sociale, maatschappelijke en milieufactoren en uw eigen beleving.

Wij willen deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking met andere hulpverleners (artsen-specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diĆ«tisten, psychologen, logopedisten, …) en met de bevoegde instanties (overheid, netwerk palliatieve zorg, ziekenfondsen).